Stavební Bytové Družstvo

     Mnichovo hradiště

Důležitá čísla

Krizová čísla

 • plyn
 • 1239
 • elektro
 • 840 850 860
 • voda
 • 326 721 507
 • kanalizace
 • 602 259 907
 • výtahy Tříska
 • 602 303 457
 • výtahy OTIS
 • 800 107 525
 • výtahy MSV
 • 800 174 352
 • 482 464 415
 • nouzové otvírání
  dveří
 • 603 465 456

více...

Motto

Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem tvého života!
ze života

 

POSTARÁME SE
O KAŽDOU
VAŠI NEMOVITOST
více informací

Jak to všechno začalo?

S průmyslovým rozvojem celého Československa bylo státem v roce 1951 rozhodnuto převedení výroby nákladních automobilů do libereckého kraje. Do roku 1952 byly nákladní automobily vyráběny pod patronací mladoboleslavské automobilky AZNP. Od počátku roku 1953 byla výroba nákladních automobilů zajištěna národním podnikem Liberecké automobilové závody v Rýnovicích, v Mnichově Hradišti a v Hanychově.

         V roce 1959 byl vydán zákon č. 27 o družstevní bytové výstavbě a vyhláška Ministerstva financí č. 94/1959 o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové výstavby. Z popudu předsedy Městského národního výboru byla v Mnichově Hradišti zahájená bytová výstavba rodinných domů a panelová výstavba.

          V letech 1950-1960 se ve městě Mnichovo Hradiště se rozšiřovaly a vznikly další důležité závody: LIAZ n. p. Mnichovo Hradiště, Severka, FRUTA, Kolínské cukrovary, Středočeské dřevařské závody, Státní statek, Spotřební družstvo Jednota, provozovna ČSAD, Okresní stavební podnik, Okresní správa silnic.

         Pro tyto nově vzniklé a rozrůstající se provozy bylo potřeba zajisti ubytování pro všechny zaměstnance. Z těchto potřeb bylo vybudováno sídliště Lidická, V Cestkách, a v ulici Víta Nejedlého rozsáhlá zástavba rodinných domků. Tato výstavba sídlišť byla vybudována ve spolupráci města Mnichovo Hradiště spolu se všemi podniky ve městě, ale hlavně a se „ Stavebním bytovým družstvem pracovníků n. p. LIAZ závodu 02 Mnichovo Hradiště“, které je zapsáno v obchodním rejstříku od dne 29. října 1968.

         Nový název „Stavební bytové družstvo Mnichovo Hradiště“ je zapsáno od 3.11.1975 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484.

Všechny právní poměry družstva upravuje zákon a STANOVY bytového družstva.