Stavební Bytové Družstvo

     Mnichovo hradiště

Důležitá čísla

Krizová čísla

 • plyn
 • 1239
 • elektro
 • 840 850 860
 • voda
 • 326 721 507
 • kanalizace
 • 602 259 907
 • výtahy Tříska
 • 602 303 457
 • výtahy OTIS
 • 800 107 525
 • výtahy MSV
 • 800 174 352
 • 482 464 415
 • nouzové otvírání
  dveří
 • 603 465 456

více...

Motto

Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem tvého života!
ze života

sz

Zde předkládáme právní předpisy, které se týkají družstev a bytového spoluvlastnictví.
Dokumenty týkající se našeho družstva najdete v sekci Informační deska.

Přesné znění zákonů a vyhlášek naleznete na stránkách :

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/
http://www.zakonyprolidi.cz/

Zákony
z3 Zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Nařízení vlády
z2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vyhlášky
z1 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  (povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy)
Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům